Mentális Analízis


A Yellow Road System által használt RISE (Ruler-Individual-Supporter-Expert) egy az egyén személyiségének definiálásával az adott egyén döntéshozatali mechanizmusát, ebből adódóan motivációs térképét beazonosító rendszer, melyet az üzleti életben 17 évvel ezelőtt kezdtek el alkalmazni.
A RISE rendszerét az üzleti sikereknek, illetve az alapítók sport iránti elhivatottságának köszönhetően kezdték alkalmazni a sportban.

A sportolók kiválasztásában, a csapat összeállításában, a motivációs mechanizmusok kiépítésében és az edzők, illetve a játékosok felkészítésében alkalmazható rendszer több sportág terén rendelkezik tapasztalattal. Legerősebb területe az utánpótlás-rendszerek felépítése és menedzselése, a fiatalok megfelelő irányba történő terelése, az élsportolóvá válás folyamatának támogatása.

A rendszer alapjait a Marston-féle üzleti pszichológiai rendszer adja. Amíg a közel 100-éves pszichológiai rendszer a viselkedés tipizálását helyezi a fókuszba, addig a RISE egyértelműen a személyiség beazonosítására fekteti a hangsúlyt. A legfőbb különbség a Yellow Road System háttérrendszere és a jelenleg az üzleti és a sport területén alkalmazott rendszerek között, hogy ez a rendszer képes az adott egyén „eredeti személyiségét” is beazonosítani, továbbá meg tudja határozni az „eredeti személyiség” és a beméréskori személyiségállapot – „jelen személyiség” – közötti különbséget, vagyis az egyén személyiségváltozásának, módosulásának mértékét.

A fő cél az, hogy a gyermekek és az őket körülvevő döntéshozók – szülők, pedagógusok, egyéb szakemberek – egyértelmű képet kapjanak a gyermek döntéshozatali mechanizmusáról, annak következményeiről és az alkalmazható motivációs eszközökről. További cél a gyermeket arra az útra terelni, amely leginkább illeszkedik eredeti személyiségéhez, illetve a számára legsikeresebb, legboldogabb élet felépítése, az ahhoz vezető motivációs, fejlődési környezet kialakítása. A gyermekek eredeti személyisége igen korán kialakul és az őket körülvevő hatások nyomán folyamatosan módosul. A módosulások ugyan rövid távon okozhatnak előnyöket, könnyebb beilleszkedést, a környezet által elismertebb viselkedést, hosszú távon azonban a felvett tulajdonságok jelentős energiát vonnak el a gyermektől, az álarc viselése pedig a gyermek sikerének lehetőségeit rombolja. A junior teszt az „eredeti személyiség” meghatározása mellett azonosítja a kitöltés pillanatáig a gyermekben bekövetkezett „személyiségmódosulás” mértékét és irányát, ezzel segítséget nyújt a gyermek eredeti sikerútjára történő visszatereléshez. A Yellow Road System háttérrendszere meghatározza továbbá a „rövidtávú álarcot” is, amely megmutatja, hogy a gyermek milyen viselkedési formában hisz jelenleg, hogyan próbál megfelelni a környezetének.

Teljes „személyiség-életpályát” tud definiálni az egyén számára, és biztosítja a tökéletes motivációs környezetet felhasználói számára. További különbség, hogy a RISE egyedi generációs kutatásának köszönhetően a különböző korosztályok közötti motivációs különbségeket is képes definiálni, 12 éves, illetve 4-éves periódusokat alkalmazva. A tesztek 10-éves kortól alkalmazhatók.

A Yellow Road System szerint azért fontos ennek a rendszernek az alkalmazása a sportban, mert igen könnyedén le lehet vezetni az adott ember döntési mechanizmusát, motivációját, befolyásolási pontjait. Ezzel óriási mankót adhatunk az edzők, szakemberek kezébe a sport világában is, hogy melyik gyerek-, és fiatalkorú sportolót hogyan lehet kezelni, motiválni, fejleszteni, kiválasztani.
A rendszer bár kategorizál, de nem szelektál. A gyermekek esetén a különböző típusok siker faktoraira, illetve a legnagyobb kihívásaira helyezi a hangsúlyt. Ezzel egyfajta ajánlást ad a gyermeket körülvevő felnőttek kezébe. Az ajánlások vonatkozhatnak a gyermek motiválására, szabadidős tevékenységének kiválasztására, tanulmányi irányokra, speciális képességek meghatározására, alapvető konfliktuspontok meglétére – gyermek konfliktusai a szülőkkel, iskolában, a társadalomban -, azok megértésére, menedzselésére.

A Yellow Road System által továbblépési lehetőségként használt képességfelmérő rendszer tesztcsomagja a fiatal sportolók jellemzőit és képességeit vizsgálja meg.
Ahogy az állóképesség, gyorsaság, a testi erő formálható, ugyanúgy fejleszthető a sportoló ütemérzéke, memóriája, reakcióideje, koordinációs képességei, periférikus látása, elővételező képessége, motivációja, melyekkel még ügyesebbé válhat a sportban.
Az érdekérvényesítési képesség, döntésképesség, önbizalom, segítőkészség, kockázatvállalás mind-mind olyan jellemzők, melyek a sportban és a mindennapi életben is meghatározóak lehetnek.
A kognitív (érzékelő) tényezők megfelelő szintjei támogatják a teljesítményt. A szelektív, fókuszált és hosszútávon fenntartott figyelem, ütemérzék, a lényeglátás, a stressz tolerancia vagy a rövid távú és vizuális memória olyan mérhető és fejleszthető területek, amik más dimenzióba helyezhetik a fiatalok teljesítményét..
A rendszer segítségével meg tudjuk állapítani, hogy verseny közben a sportoló mennyire tudja beépíteni a külső, lényeges utasításokat, és milyen mértékben képes kizárni a lényegtelen, zavaró külső ingereket. Az eredmények mentén egyedi fejlesztési terv alakítható ki egy-egy játékos számára vagy akár csapatszinten is.

vissza