Családi analízis


A gyermek-, és fiatalkorú sportolók esetében a család lehet az a közeg, ahol a gyerekek a legtöbb támogatást, a legjobb hátteret kaphatják. Az örökletes tényezők mellett a család egy-egy tagja - akár szülő, akár idősebb testvér – betölthet példakép funkciót, de ugyanúgy problémát jelenthetnek a valós, vagy vélt túlzott elvárások, az adott sportoló gyerek nem megfelelő helyzete a családban.
A Yellow Road System háttérrendszere - RISE - által kifejlesztett, világ szinten is egyedülálló Családi Analízis olyan, az üzleti életben és a sportban évek óta sikeresen alkalmazott elemzések, az emberi kapcsolatokat vizsgáló személyiségtérkép, amely a családtagok között kialakult kapcsolatrendszert a személyiségük alapján vizsgálja és vizuálisan be is tudja mutatni azt. A hangsúly a magánéleti aspektuson van, így a kapcsolatok értelmezése mélyebb dimenziókban történik meg. Az üzleti életből, a sportból már jól ismert döntéshozatali mechanizmusokat, motivációs tényezőket, konfliktuspontokat, együttműködési hajlandóságot ugyanúgy itt is szükséges értékelni, hiszen a család harmóniája múlik ezeken a faktorokon.
A Yellow Road System által alkalmazott Családi Analízis elvégzi a családtagok egyéni mélyelemzését, majd a család egészére vonatkozóan tesz konkrét ajánlásokat. Ezáltal a fő célja az, hogy a család olyan környezetet teremtsen mind a sportoló gyermekek, mind a család számára, ahol mindenki egyénileg és „csapatban” is a legtöbbet tudja kihozni magából, vagyis a siker hosszútávon fenntartható az életükben.
Az elemzések definiálni tudják többek között a szülők kapcsolatát és ennek hatását a család egészére és a sportoló gyerekre nézve, a család személyiség-összetételét és ennek következményeit, a szülők, a testvér(ek) személyiségmódosító hatásait, a szülő-gyermek és a testvér-testvér kapcsolatrendszerét, a várható személyiségmódosulásokat és a fennálló konfliktuspontokat is. A rendszer motivációs és nevelési javaslatokat, iránymutatásokat tud adni, ezáltal segít a sportoló gyermek számára a még ideálisabb háttér megteremtésében.

vissza